HRT ENGINEERING COMPANY LIMITED
Hôm nay, ngày 03/12/2022 Nhà Thầu Thiết Kế Thi Công Điều Hoà Không Khí Và Thông Gió Đăng nhập | Đăng ký | Quên mật khẩu }
Điều Hoà DAIKIN Công Ty HRT
Điều Hòa Dân Dụng Daikin
Điều Hòa Thương Mại Daikin
Điều Hòa Multi Inverter Daikin
Điều Hòa Công Nghiệp Daikin
Điều Hòa Trung Tâm Daikin
Điều Hòa Water Chiller Daikin

Tra cứu nhanhTất cả

Tên sản phẩm
Khoảng giá (VNĐ)
Từ: Đến:
SẢN PHẨM MỚI LÊN
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 10HP RXQ10AYM
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 10HP RXQ10AYM
Giá: Liên hệ
 
Dàn Nóng VRV IV-S Daikin 1 Chiều 9HP RXMQ9AY1
Dàn Nóng VRV IV-S Daikin 1 Chiều 9HP RXMQ9AY1
Giá: Liên hệ
 
Điều hòa Daikin FVPGR18NY1
Điều hòa Daikin FVPGR18NY1
Giá: 161 300 000 đ
 
Điều hòa Daikin FVGR05NV1
Điều hòa Daikin FVGR05NV1
Giá: 67 000 000 đ
 
Điều hòa Daikin FDR05NY1
Điều hòa Daikin FDR05NY1
Giá: 52 976 000 đ
 
Điều hòa Daikin FDR06NY1
Điều hòa Daikin FDR06NY1
Giá: 65 700 000 đ
 
Điều hòa Daikin FDR08NY1
Điều hòa Daikin FDR08NY1
Giá: 83 160 000 đ
 
Điều hòa Daikin FDR10NY1
Điều hòa Daikin FDR10NY1
Giá: 81 840 000 đ
 
Điều hòa Daikin FDR13NY1
Điều hòa Daikin FDR13NY1
Giá: 109 750 000 đ
 
Điều hòa Daikin FDR15NY1
Điều hòa Daikin FDR15NY1
Giá: 139 850 000 đ
 
Điều hòa Daikin FDR18NY1
Điều hòa Daikin FDR18NY1
Giá: 142 050 000 đ
 
Điều hòa Daikin FDR20NY1
Điều hòa Daikin FDR20NY1
Giá: 149 200 000 đ
 
 ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM DAIKIN VRV IVS
ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM DAIKIN VRV IVS
Giá: Liên hệ
 
Điều hoà trung tâm Daikin VRV IV
Điều hoà trung tâm Daikin VRV IV
Giá: Liên hệ
 
DÀN NÓNG TRUNG TÂM DAIKIN VRV A
DÀN NÓNG TRUNG TÂM DAIKIN VRV A
Giá: Liên hệ
 
Máy Lạnh Trung Tâm Daikin VRV IV | Điều hòa Daikin VRV IV
Máy Lạnh Trung Tâm Daikin VRV IV | Điều hòa Daikin VRV IV
Giá: Liên hệ
 
Dàn lạnh điều hoà trung tâm VRV Daikin
Dàn lạnh điều hoà trung tâm VRV Daikin
Giá: Liên hệ
 
DÀN NÓNG TRUNG TÂM DAIKIN VRV H
DÀN NÓNG TRUNG TÂM DAIKIN VRV H
Giá: Liên hệ
 
Điều Hòa Trung Tâm, Điều Hòa Công Nghiệp
Điều Hòa Trung Tâm, Điều Hòa Công Nghiệp
Giá: Liên hệ
 
Điều hòa Multi Daikin 2MKD58DVM
Điều hòa Multi Daikin 2MKD58DVM
Giá: 30 550 000 đ
 
Điều hòa Daikin Twin SkyAir Simultaneous
Điều hòa Daikin Twin SkyAir Simultaneous
Giá: 90 800 000 đ
 
Điều hòa Multi Daikin 3MKD58DVM
Điều hòa Multi Daikin 3MKD58DVM
Giá: 33 650 000 đ
 
Điều hòa Multi Daikin 4MKD75DVM
Điều hòa Multi Daikin 4MKD75DVM
Giá: 41 800 000 đ
 
Điều hòa Multi Daikin 3MKD75DVM
Điều hòa Multi Daikin 3MKD75DVM
Giá: 36 350 000 đ
 
Điều hòa Multi Daikin 4MKD100DVM
Điều hòa Multi Daikin 4MKD100DVM
Giá: 58 000 000 đ
 
Điều hòa Multi Daikin 4MXD80BVMA
Điều hòa Multi Daikin 4MXD80BVMA
Giá: 48 950 000 đ
 
Điều hòa Multi Daikin 3MXD68BVMA
Điều hòa Multi Daikin 3MXD68BVMA
Giá: 30 600 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTXS35EVMV
Điều hòa Daikin FTXS35EVMV
Giá: 13 500 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTXS50FVMV
Điều hòa Daikin FTXS50FVMV
Giá: 21 100 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTXS60FVMV
Điều hòa Daikin FTXS60FVMV
Giá: 29 300 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTXS71FVMV
Điều hòa Daikin FTXS71FVMV
Giá: 33 100 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTXD71HVMV
Điều hòa Daikin FTXD71HVMV
Giá: 31 300 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTXD60HVMV
Điều hòa Daikin FTXD60HVMV
Giá: 27 600 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTXD50HVMV
Điều hòa Daikin FTXD50HVMV
Giá: 20 050 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTXD35HVMV
Điều hòa Daikin FTXD35HVMV
Giá: 13 050 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTXD25HVMV
Điều hòa Daikin FTXD25HVMV
Giá: 10 650 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKS25EVMV
Điều hòa Daikin FTKS25EVMV
Giá: 9 800 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKS35EVMV
Điều hòa Daikin FTKS35EVMV
Giá: 11 900 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKS50FVMV
Điều hòa Daikin FTKS50FVMV
Giá: 18 400 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKS60FVMV
Điều hòa Daikin FTKS60FVMV
Giá: 25 500 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKS71FVMA
Điều hòa Daikin FTKS71FVMA
Giá: 28 800 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKD25GVM
Điều hòa Daikin FTKD25GVM
Giá: 8 850 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKD35GVMV
Điều hòa Daikin FTKD35GVMV
Giá: 10 900 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKD42GVM
Điều hòa Daikin FTKD42GVM
Giá: 13 900 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKD50GVMV
Điều hòa Daikin FTKD50GVMV
Giá: 17 100 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKD60GVMV
Điều hòa Daikin FTKD60GVMV
Giá: 23 600 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKD71GVMV
Điều hòa Daikin FTKD71GVMV
Giá: 26 900 000 đ
 
Điều hòa Daikin FT60JV1V
Điều hòa Daikin FT60JV1V
Giá: 22 400 000 đ
 
Điều hòa Daikin FT50JV1V
Điều hòa Daikin FT50JV1V
Giá: 16 100 000 đ
 
Điều hòa Daikin FT35JV1V
Điều hòa Daikin FT35JV1V
Giá: 10 đ
 
Điều hòa Daikin FT25JV1V
Điều hòa Daikin FT25JV1V
Giá: 8 250 000 đ
 
Điều hòa 1 chiều Daikin tủ đứng FVY71LAVE3
Điều hòa 1 chiều Daikin tủ đứng FVY71LAVE3
Giá: 31 900 000 đ
 
Điều hòa 1 chiều Daikin tủ đứng FVY100LAVE3
Điều hòa 1 chiều Daikin tủ đứng FVY100LAVE3
Giá: 38 600 000 đ
 
Điều hòa 1 chiều Daikin tủ đứng FVY125LAVE3
Điều hòa 1 chiều Daikin tủ đứng FVY125LAVE3
Giá: 52 100 000 đ
 
Điều hòa 2 chiều Daikin tủ đứng FVY71LAVE3
Điều hòa 2 chiều Daikin tủ đứng FVY71LAVE3
Giá: 35 050 000 đ
 
Điều hòa 2 chiều Daikin tủ đứng FVY100LAVE3
Điều hòa 2 chiều Daikin tủ đứng FVY100LAVE3
Giá: 42 480 000 đ
 
Điều hòa 2 chiều Daikin tủ đứng FVY125LAVE3
Điều hòa 2 chiều Daikin tủ đứng FVY125LAVE3
Giá: 46 350 000 đ
 
Điều hòa Daikin FHY125BVE5
Điều hòa Daikin FHY125BVE5
Giá: 39 650 000 đ
 
Điều hòa Daikin FHY71BVE
Điều hòa Daikin FHY71BVE
Giá: 29 000 000 đ
 
Điều hòa Daikin FHY60BVE
Điều hòa Daikin FHY60BVE
Giá: 24 500 000 đ
SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT
 
DÀN NÓNG TRUNG TÂM DAIKIN VRV A
DÀN NÓNG TRUNG TÂM DAIKIN VRV A
Giá: Liên hệ
 
Điều hòa Multi Daikin 3MXD68BVMA
Điều hòa Multi Daikin 3MXD68BVMA
Giá: 30 600 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTE25LV1V
Điều hòa Daikin FTE25LV1V
Giá: 6 900 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTXD25HVMV
Điều hòa Daikin FTXD25HVMV
Giá: 10 650 000 đ
 
Điều hòa Daikin FHC36NUV1
Điều hòa Daikin FHC36NUV1
Giá: 37 950 000 đ
 
Điều hòa Multi Daikin 2MKD58DVM
Điều hòa Multi Daikin 2MKD58DVM
Giá: 30 550 000 đ
 
Điều hòa Daikin FVG05BV1
Điều hòa Daikin FVG05BV1
Giá: 51 900 000 đ
 
Điều hòa Daikin FVPG13BY1
Điều hòa Daikin FVPG13BY1
Giá: 91 696 000 đ
 
Điều hòa Daikin FD20KAY1
Điều hòa Daikin FD20KAY1
Giá: 11 850 000 đ
 
Điều hòa Daikin FD13KAY1
Điều hòa Daikin FD13KAY1
Giá: 81 550 000 đ
 
Điều hòa Daikin FHC30NUV1
Điều hòa Daikin FHC30NUV1
Giá: 33 200 000 đ
 
Điều hòa Daikin Twin SkyAir Simultaneous
Điều hòa Daikin Twin SkyAir Simultaneous
Giá: 90 800 000 đ
 
Dàn lạnh điều hoà trung tâm VRV Daikin
Dàn lạnh điều hoà trung tâm VRV Daikin
Giá: Liên hệ
 
Điều hòa Daikin FVG08BV1
Điều hòa Daikin FVG08BV1
Giá: 71 150 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTE35LV1V
Điều hòa Daikin FTE35LV1V
Giá: 9 000 000 đ
 
Điều hòa Daikin FD06KAY1
Điều hòa Daikin FD06KAY1
Giá: 52 360 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTXD35HVMV
Điều hòa Daikin FTXD35HVMV
Giá: 13 050 000 đ
 
Điều hòa Multi Daikin 3MKD75DVM
Điều hòa Multi Daikin 3MKD75DVM
Giá: 36 350 000 đ
 
Điều hòa Daikin FVG06BV1
Điều hòa Daikin FVG06BV1
Giá: 59 550 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTE50LV1V
Điều hòa Daikin FTE50LV1V
Giá: 13 390 000 đ
 
Điều hòa Daikin FD05KAY1
Điều hòa Daikin FD05KAY1
Giá: 42 250 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTXD50HVMV
Điều hòa Daikin FTXD50HVMV
Giá: 20 050 000 đ
 
Điều hòa Daikin FVGR05NV1
Điều hòa Daikin FVGR05NV1
Giá: 67 000 000 đ
 
Điều hòa Daikin FD15KAY1
Điều hòa Daikin FD15KAY1
Giá: 111 350 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKD71GVMV
Điều hòa Daikin FTKD71GVMV
Giá: 26 900 000 đ
 
Điều hòa Daikin FDR08NY1
Điều hòa Daikin FDR08NY1
Giá: 83 160 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKS50FVMV
Điều hòa Daikin FTKS50FVMV
Giá: 18 400 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTXS71FVMV
Điều hòa Daikin FTXS71FVMV
Giá: 33 100 000 đ
 
Điều hòa Daikin FHYC60KVE
Điều hòa Daikin FHYC60KVE
Giá: 38 550 000 đ
 
Điều hòa Daikin FHC18NUV1
Điều hòa Daikin FHC18NUV1
Giá: 23 000 000 đ
 
Điều hòa Daikin FDMG36PUV1(NUV1)
Điều hòa Daikin FDMG36PUV1(NUV1)
Giá: 33 100 000 đ
 
Điều hòa Daikin Áp trần FH36NUV1
Điều hòa Daikin Áp trần FH36NUV1
Giá: 29 450 000 đ
 
Điều hòa Daikin FHY71BVE
Điều hòa Daikin FHY71BVE
Giá: 29 000 000 đ
 
Điều Hòa Trung Tâm, Điều Hòa Công Nghiệp
Điều Hòa Trung Tâm, Điều Hòa Công Nghiệp
Giá: Liên hệ
 
Điều hòa trung tâm Daikin McQuay Water Chiller Air Cooled Scroll Chiller 10 - 190 Tons
Điều hòa trung tâm Daikin McQuay Water Chiller Air Cooled Scroll Chiller 10 - 190 Tons
Giá: 166 000 000 đ
 
Điều hòa Daikin FVG10BV1
Điều hòa Daikin FVG10BV1
Giá: 71 550 000 đ
 
Điều hòa Daikin FVPGR10NY1
Điều hòa Daikin FVPGR10NY1
Giá: 94 050 000 đ
 
Điều hòa Daikin FD08KAY1
Điều hòa Daikin FD08KAY1
Giá: 65 000 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKD42GVM
Điều hòa Daikin FTKD42GVM
Giá: 13 900 000 đ
 
Điều hòa Daikin FDR15NY1
Điều hòa Daikin FDR15NY1
Giá: 139 850 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTXS35EVMV
Điều hòa Daikin FTXS35EVMV
Giá: 13 500 000 đ
 
Điều hòa Daikin FHYC50KVE
Điều hòa Daikin FHYC50KVE
Giá: 30 200 000 đ
 
Điều hòa Daikin FDYM06FAV1
Điều hòa Daikin FDYM06FAV1
Giá: 46 200 000 đ
 
Điều hòa Daikin FDBG30PUV2V
Điều hòa Daikin FDBG30PUV2V
Giá: 29 200 000 đ
 
Điều hòa Daikin FHY100BVE5
Điều hòa Daikin FHY100BVE5
Giá: 36 150 000 đ
 
Điều hòa 2 chiều Daikin tủ đứng FVY100LAVE3
Điều hòa 2 chiều Daikin tủ đứng FVY100LAVE3
Giá: 42 480 000 đ
 
Điều hòa Multi Daikin 4MKD75DVM
Điều hòa Multi Daikin 4MKD75DVM
Giá: 41 800 000 đ
 
Máy Lạnh Trung Tâm Daikin VRV IV | Điều hòa Daikin VRV IV
Máy Lạnh Trung Tâm Daikin VRV IV | Điều hòa Daikin VRV IV
Giá: Liên hệ
 
Điều hòa Daikin FVPG20BY1
Điều hòa Daikin FVPG20BY1
Giá: 133 580 000 đ
 
Điều hòa Daikin FVPGR20NY1
Điều hòa Daikin FVPGR20NY1
Giá: 168 080 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTE60LV1V
Điều hòa Daikin FTE60LV1V
Giá: 18 500 000 đ
 
Điều hòa Daikin FT50JV1V
Điều hòa Daikin FT50JV1V
Giá: 16 100 000 đ
 
Điều hòa Daikin FDR05NY1
Điều hòa Daikin FDR05NY1
Giá: 52 976 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKS71FVMA
Điều hòa Daikin FTKS71FVMA
Giá: 28 800 000 đ
 
DÀN NÓNG TRUNG TÂM DAIKIN VRV H
DÀN NÓNG TRUNG TÂM DAIKIN VRV H
Giá: Liên hệ
 
Điều hòa Daikin FTXD60HVMV
Điều hòa Daikin FTXD60HVMV
Giá: 27 600 000 đ
 
Điều hòa Daikin FHYC140KVE
Điều hòa Daikin FHYC140KVE
Giá: 49 800 000 đ
 
Điều hòa Daikin FHC48NUV1
Điều hòa Daikin FHC48NUV1
Giá: 45 250 000 đ
 
Điều hòa Daikin FDMG42PUV1(NUV1)
Điều hòa Daikin FDMG42PUV1(NUV1)
Giá: 36 100 000 đ
 
Điều hòa Daikin FDBG18PUV2V
Điều hòa Daikin FDBG18PUV2V
Giá: 16 300 000 đ
SẢN PHẨM ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
 
Điều hòa Daikin FTE25LV1V
Điều hòa Daikin FTE25LV1V
Giá: 6 900 000 đ
 
DÀN NÓNG TRUNG TÂM DAIKIN VRV A
DÀN NÓNG TRUNG TÂM DAIKIN VRV A
Giá: Liên hệ
 
Điều hòa Daikin FTE35LV1V
Điều hòa Daikin FTE35LV1V
Giá: 9 000 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTXD50HVMV
Điều hòa Daikin FTXD50HVMV
Giá: 20 050 000 đ
 
DÀN NÓNG TRUNG TÂM DAIKIN VRV H
DÀN NÓNG TRUNG TÂM DAIKIN VRV H
Giá: Liên hệ
 
Điều hòa Daikin FVG10BV1
Điều hòa Daikin FVG10BV1
Giá: 71 550 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTXD25HVMV
Điều hòa Daikin FTXD25HVMV
Giá: 10 650 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTE50LV1V
Điều hòa Daikin FTE50LV1V
Giá: 13 390 000 đ
 
 ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM DAIKIN VRV IVS
ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM DAIKIN VRV IVS
Giá: Liên hệ
 
Điều hòa Daikin FTXD35HVMV
Điều hòa Daikin FTXD35HVMV
Giá: 13 050 000 đ
 
Điều hòa Daikin FVPG13BY1
Điều hòa Daikin FVPG13BY1
Giá: 91 696 000 đ
 
Điều hòa Daikin FD06KAY1
Điều hòa Daikin FD06KAY1
Giá: 52 360 000 đ
 
Điều hòa Daikin FVG05BV1
Điều hòa Daikin FVG05BV1
Giá: 51 900 000 đ
 
Điều hòa Daikin FD20KAY1
Điều hòa Daikin FD20KAY1
Giá: 11 850 000 đ
 
Điều hòa Daikin FVGR05NV1
Điều hòa Daikin FVGR05NV1
Giá: 67 000 000 đ
 
Điều hòa Daikin FVPGR20NY1
Điều hòa Daikin FVPGR20NY1
Giá: 168 080 000 đ
 
Điều hòa Daikin FVPG20BY1
Điều hòa Daikin FVPG20BY1
Giá: 133 580 000 đ
 
Điều Hòa Trung Tâm, Điều Hòa Công Nghiệp
Điều Hòa Trung Tâm, Điều Hòa Công Nghiệp
Giá: Liên hệ
 
Điều hòa Daikin FHYC35KVE9
Điều hòa Daikin FHYC35KVE9
Giá: 28 400 000 đ
 
Điều hòa trung tâm Daikin McQuay Water Chiller Air Cooled Scroll Chiller 10 - 190 Tons
Điều hòa trung tâm Daikin McQuay Water Chiller Air Cooled Scroll Chiller 10 - 190 Tons
Giá: 166 000 000 đ
 
Dàn lạnh điều hoà trung tâm VRV Daikin
Dàn lạnh điều hoà trung tâm VRV Daikin
Giá: Liên hệ
 
Điều hòa Daikin FHC42NUV1
Điều hòa Daikin FHC42NUV1
Giá: 41 550 000 đ
 
Điều hòa Daikin FHYC60KVE
Điều hòa Daikin FHYC60KVE
Giá: 38 550 000 đ
 
Điều hòa Daikin FHYC100KVE
Điều hòa Daikin FHYC100KVE
Giá: 42 750 000 đ
 
Điều hòa Daikin FHC36NUV1
Điều hòa Daikin FHC36NUV1
Giá: 37 950 000 đ
 
Điều hòa Daikin FHC30NUV1
Điều hòa Daikin FHC30NUV1
Giá: 33 200 000 đ
 
Điều hòa Daikin FHYC125KVE
Điều hòa Daikin FHYC125KVE
Giá: 45 800 000 đ
 
Điều hòa Daikin FHYC50KVE
Điều hòa Daikin FHYC50KVE
Giá: 30 200 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTXD71HVMV
Điều hòa Daikin FTXD71HVMV
Giá: 31 300 000 đ
 
Điều hòa Daikin FHC48NUV1
Điều hòa Daikin FHC48NUV1
Giá: 45 250 000 đ
 
Điều hòa trung tâm Chiller Daikin
Điều hòa trung tâm Chiller Daikin
Giá: 266 000 000 đ
 
Điều hòa Multi Daikin 3MXD68BVMA
Điều hòa Multi Daikin 3MXD68BVMA
Giá: 30 600 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTXS71FVMV
Điều hòa Daikin FTXS71FVMV
Giá: 33 100 000 đ
 
Điều hòa Daikin FHC18NUV1
Điều hòa Daikin FHC18NUV1
Giá: 23 000 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTXD60HVMV
Điều hòa Daikin FTXD60HVMV
Giá: 27 600 000 đ
 
Điều hòa Daikin FHYC140KVE
Điều hòa Daikin FHYC140KVE
Giá: 49 800 000 đ
 
ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM WATER CHILLERS DAIKIN
ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM WATER CHILLERS DAIKIN
Giá: 233 000 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTXS50FVMV
Điều hòa Daikin FTXS50FVMV
Giá: 21 100 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTXS35EVMV
Điều hòa Daikin FTXS35EVMV
Giá: 13 500 000 đ
 
Điều hòa trung tâm Daikin McQuay Water Chiller Air Cooled Scroll Chiller 10 - 190 Tons
Điều hòa trung tâm Daikin McQuay Water Chiller Air Cooled Scroll Chiller 10 - 190 Tons
Giá: 166 000 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTE60LV1V
Điều hòa Daikin FTE60LV1V
Giá: 18 500 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTXS60FVMV
Điều hòa Daikin FTXS60FVMV
Giá: 29 300 000 đ
 
Điều hòa Daikin Twin SkyAir Simultaneous
Điều hòa Daikin Twin SkyAir Simultaneous
Giá: 90 800 000 đ
 
Điều hòa Multi Daikin 2MKD58DVM
Điều hòa Multi Daikin 2MKD58DVM
Giá: 30 550 000 đ
 
Điều hòa Daikin FDR13NY1
Điều hòa Daikin FDR13NY1
Giá: 109 750 000 đ
 
Điều hòa Multi Daikin 4MKD100DVM
Điều hòa Multi Daikin 4MKD100DVM
Giá: 58 000 000 đ
 
Điều hòa Multi Daikin 3MKD75DVM
Điều hòa Multi Daikin 3MKD75DVM
Giá: 36 350 000 đ
 
Điều hòa Daikin FHYC71KVE
Điều hòa Daikin FHYC71KVE
Giá: 34 450 000 đ
 
Điều hòa Daikin FD13KAY1
Điều hòa Daikin FD13KAY1
Giá: 81 550 000 đ
 
Điều hòa cassette âm trần Daikin, 34.000 Btu, một chiều, xuất xứ Thái Lan
Điều hòa cassette âm trần Daikin, 34.000 Btu, một chiều, xuất xứ Thái Lan
Giá: 51 000 000 đ
 
Điều hòa Multi Daikin 4MXD80BVMA
Điều hòa Multi Daikin 4MXD80BVMA
Giá: 48 950 000 đ
 
Điều hòa Daikin FDMG30PUV1(NUV1)
Điều hòa Daikin FDMG30PUV1(NUV1)
Giá: 29 200 000 đ
 
Điều hòa Multi Daikin 4MKD75DVM
Điều hòa Multi Daikin 4MKD75DVM
Giá: 41 800 000 đ
 
Điều hoà trung tâm Daikin VRV IV
Điều hoà trung tâm Daikin VRV IV
Giá: Liên hệ
 
Điều hòa Daikin FVPGR18NY1
Điều hòa Daikin FVPGR18NY1
Giá: 161 300 000 đ
 
Điều hòa Daikin FVG06BV1
Điều hòa Daikin FVG06BV1
Giá: 59 550 000 đ
 
Điều hòa Daikin FVG08BV1
Điều hòa Daikin FVG08BV1
Giá: 71 150 000 đ
 
Điều hòa Multi Daikin 3MKD58DVM
Điều hòa Multi Daikin 3MKD58DVM
Giá: 33 650 000 đ
 
Điều hòa Daikin FD08KAY1
Điều hòa Daikin FD08KAY1
Giá: 65 000 000 đ
 
Điều hòa Daikin FVPG10BY1
Điều hòa Daikin FVPG10BY1
Giá: 74 750 000 đ